Zapytania i interpelacje pierwszy kwartał 2021

1 kwietnia 2021|

W pierwszym kwartale 2021 r wzięłam udział w 4 Sesjach Rady Gminy i 9ciu Komisjach Rady – wszystkie spotkania odbyły się on-line.

1/2021 dot. treści odwołania od decyzji Wojewody w sprawie uchwały ujednolicającej Statut Gminy Lesznowola

2/2021 dot. fałszywych alarmów w szkołach na terenie Gminy Lesznowola

3/2021 dot. funkcjonowania boisk sportowych w czasie pandemii

Odpowiedź:

4/2021 dot. możliwości zmiany częstotliwości odbioru papieru zgodnie z nową umową na odbiór odpadów

Odpowiedź: telefon od wice wójta Marcina Kania, ustalenie, że nadwyżki papieru można wywozić na PSZOK, dzięki temu opłata za śmieci w drugim półroczu ma szansę się zmniejszyć.

5/2021 dot. dbania o porządek na placu zabaw przy ul. Gminnej w Lesznowoli

Odpowiedź: rozmowa telefoniczna z wice wójtem Marcinem Kanią, ustalenie że gmina jest opiekunem placu zabaw a sprzątaniem koszy będzie się zajmował pracownik Centrum Sportu.

plac zabaw został posprzątany 1 kwietnia

Interweniowałam także na wniosek mieszkańców w sprawie:

1. Dziury w studzience przy ul. Słonecznej na wysokości Lidla

2. Infrastruktury wod.-kan. przy Al. Zgody w Zgorzale w związku z zalewaniem działek

3. Potrzeby sprzątnięcia terenu wokół boiska przy ul. Topolowej w Lesznowoli

4. Niebezpiecznego konaru zwisającego z drzewa przy ul. Topolowej w Lesznowoli

więcej:

Uczestniczyłam jako wolontariusz w WOŚP organizując akcję puszkową na terenie naszej gminy. 

Wzięłam udział w nagraniu recytacji wierszy w wydarzeniu „Walentynki z Osiecką” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowoli, koncert online pod patronatem Wójt Gminy Lesznowola Marii Jolanty Batyckiej Wąsik.

Udział w  webinarium dla Lokalnych Liderów w Gminie Lesznowola nt. Otwartego Archiwum Społecznego w Gminie Lesznowola.

Interweniowałam w ZOPO w sprawie rozszerzenia oferty „obiadów na wynos”, akcji którą postulowałam w grudniu 2020 r. A którą w tym roku z powodzeniem realizują wszystkie szkoły z terenu naszej gminy wydając dzieciom uczącym się zdalnie obiady ze stołówki szkolnej na wynos.

a także – prowadziłam jak zwykle stronę radnej, stronę „LesznoWolni” na fb oraz moderowałam grupę „Nasza Lesznowola Forum”