Rejestracja pojazdów w czasie pandemii koronawirusa

24 kwietnia 2020|

Szanowni Państwo,

jak wiemy w czasie epidemii została do odwołania zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie, a filia w Lesznowoli została zamknięta do odwołania. Zamknięcie Starosta tłumaczy brakami kadrowymi. Mieszkańcy Naszej Gminy zwracali się do mnie alarmując, że nie mogą zarejestrować pojazdów.

W dniu 8 kwietnia wystąpiłam z zapytaniem do Starosty Piaseczyńskiego jakie i kiedy będą podjęte działania w celu umożliwienia mieszkańcom rejestracji samochodów. Taki paraliż jest niedopuszczalny, chyba oczywistym jest, że pojazdy służą do dojazdu do pracy, czy do prowadzenia działalności gospodarczej.

Treść pisma:

WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ
Na podstawie Zarządzenia Starosty do odwołania została zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów Wydziału Komunikacji. Kierownik Działu Rejestracji informuje mailowo interesantów, że pojazdy będą rejestrowane dopiero po przywróceniu bezpośredniej obsługi. W związku ze skargami Mieszkańców Gminy Lesznowola proszę o informację czy i jeśli tak to jakie podjęte zostały działania w celu umożliwienia Mieszkańcom rejestracji pojazdów.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Łyszcz

W poniedziałek 20.04 dostałam pierwsze sygnały od Mieszkańców, że wprowadzono w Starostwie nowe zasady obsługi interesantów i rejestracja stała się możliwa. Zaś w środę 22 kwietnia szef MSWiA poinformował oficjalnie, że urzędy mają wykonywać więcej zadań, a za kluczowe uznano rejestracje samochodów i wydawanie dokumentów prawa jazdy. Cieszę się, że ta kuriozalna sytuacja została rozwiązana i oczekuję, że Urzędy w tym Starostwo Powiatowe stanie na wysokości zadania obsługując interesantów online.