OSA Lesznowola

18 stycznia 2021|

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli nawiązała  współpracę z Centrum Archiwistyki Społecznej – instytucją, która powołała do życia Otwarty System Archiwizacji. Efektem tej współpracy jest odbyte przez pracowników oraz dyrektor GBP w Lesznowoli szkolenie z archiwistyki społecznej. Kolejnym etapem tworzenia Archiwum jest włączenie pozostałych mieszkańców w działania, czyli zbiórkę zdjęć z terenu całej gminy.

Pozyskany materiał zostanie skategoryzowany i poddany oddolnej (nie profesjonalnej) digitalizacji. Wszystkie działania prowadzić będą sami bibliotekarze. Po zbiórce i obrobieniu, zdjęcia zostaną udostępnione w Archiwum Społecznym Gminy Lesznowola w Otwartym Systemie Archiwizacji na stronie https://osa.archiwa.org/. Wszystkie zdjęcia i inne materiały będą dostępne bezpłatnie on-line dla każdej osoby zainteresowanej historią Gminy Lesznowola.

Pracownicy Biblioteki czekają w godzinach pracy bibliotek na mieszkańców Lesznowoli i ich zdjęcia. Po zdigitalizowaniu zbiory fizyczne będą oddawane właścicielom. Dla wszystkich Darczyńców  biblioteka przygotowała pamiątkowe, stylowe zakładki do książek.

Popieram tę inicjatywę i apeluje o zaangażowanie 🙂