O mnie

Magdalena Łyszcz

Radna Gminy Lesznowola

Posiadam dyplom MBA (Wyższa Szkoła Usług i Handlu w Poznaniu), jestem mgr politologii (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowo pedagogiem i dydaktykiem.

Kocham literaturę, teatr i kino.

Czytam, podróżuję i staram się zrozumieć ludzi o innych korzeniach i poglądach. Jestem mamą trzech wspaniałych synków i żoną leśnika.

W VIII kadencji Rady Gminy pełnię funkcję Przewodniczącej Komisji Statutowej, jestem także członkiem trzech innych Komisji: Polityki Społecznej, Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki oraz Komisji Skarg, Zażaleń i Petycji.

Moje cele

Moją wizją jest pełnienie roli „radnej pierwszego kontaktu”, która aktywnie dba o Państwa interesy

Kwestie lokalne dotyczące Okręgu nr 2 są mi bliskie. Od lat prowadzę popularną stronę na Facebooku LesznoWolni, w którym komentuję wydarzenia, inwestycje i działania podejmowane przez samorząd na terenie Lesznowoli i okolic. Przy stronie działa także grupa Nasza Lesznowola, na którym udzielają się Mieszkańcy całej Gminy, integrując się, wymieniając doświadczeniami i poglądami.

Dzieci to przyszłość naszej gminy

Jako pedagog doskonale wiem, jak ważny jest dla nich rozwój fizyczny, kultura i edukacja.

Jako radna zabiegam o rozbudowę infrastruktury sportowej: boisk, siłowni plenerowych, skateparków, street workout oraz ścieżek rowerowych podnoszących bezpieczeństwo na drogach.

Popieram maksymalne wykorzystanie obiektów szkolnych na zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań; stypendia dla uzdolnionej młodzieży, promowanie młodych talentów. Ważne dla mnie są działania skierowane ku zwiększeniu liczby miejsc w szkołach i przedszkolach oraz wspieranie punktów opieki nad dziećmi.

Jestem za rozwinięciem programów prewencyjnych w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy).

Lesznowola wizytówką gminy

Pragnę by wieś Lesznowola, w której mieści się urząd gminy stała się „wizytówką” naszej Gminy.

  • utworzenia skweru o charakterze RYNKU na błoniach przed Urzędem Gminy
  • estetyczne zagospodarowywanie przestrzeni publicznej (zieleń parkowa, więcej koszy na śmieci)
  • budowa ulic, czyli porządna infrastruktura drogowa
  • bogaty kalendarz imprez i atrakcji
  • pokazy kina plenerowego
  • kontynuacja i dbanie o coraz piękniejszą oprawę Święta Gminy Lesznowola, Biegu o Dynię, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Imprez Niepodległościowych i innych

Działania na rzecz modernizacji dróg oraz budowy chodników

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i ścieżkami pieszo-rowerowymi.

Lokalna Aktywność

Budynek socjalny

Plac zabaw

Rozbudowa drogi

Imprezy kulturalne

Imprezy charytatywne

Działania sołeckie

Promocja sportu

Akcje społeczne

Ochrona przyrody