Interpelacja w sprawie planowanej inwestycji Panattoni na terenie gm. Lesznowola

8 lutego 2020|

Treść Interpelacji:

INTERPELACJA

do Wójta Gminy Lesznowola

zwracam się z prośbą o analizę i wskazanie możliwości przeciwstawienia się budowie planowanych przez firmę Panattoni magazynów logistycznych w miejscowości Zgorzała lub opracowanie strategii zmniejszenia uciążliwości związanych ze wzmożonym ruchem ciężkim   w tej okolicy (np. projekt nowej drogi, tunelu).

Podstawą transportu w planowanej inwestycji są samochody ciężarowe które zakorkują obszar zabudowy mieszkaniowej w okolicy Zgorzały, Zamienia i Nowej Woli zakłócając ład organizacyjny, drogowy                  i logistyczny. Obecna infrastruktura  drogowa nie jest dostosowana do ruchu ciężkiego. Planowane w najbliższych latach drogi: obwodnica Zamienia oraz S7 także docelowo nie odciążą ruchu z magazynów posiadających 89 doków, działających w systemie 3 zmianowym,            z maksymalnym czasem przeładunku do 4 godzin, co oznacza że do ruchu włączy się szacunkowo ponad 4000 aut dziennie, głównie tirów      i vanów.

Dodatkowo zwrócili się do mnie Mieszkańcy Zamienia, którzy alarmują o skumulowanym wpływie spalin z planowanych tras i z terenu inwestycji, co jest bulwersujące przede wszystkim ze względu na bliskie sąsiedztwo magazynów i Szkoły Podstawowej.

W imieniu własnym oraz Mieszkańców Zgorzały, Zamienia i Nowej Woli w trosce o zachowanie ładu przestrzennego i komunikacyjnego oraz z obawy o bezpieczeństwo dzieci, które we wrześniu 2020 r. planują rozpoczęcie nauki w pobliskiej szkole, jak i ze względów ekologicznych bardzo proszę o wsparcie i dogłębną analizę interesu społecznego, który powinien przedłożyć się ponad groźbę wypłaty odszkodowań  właścicielom działek, które zamierza kupić Panattoni. Inną alternatywą jest rozbudowa i przedłużenie  ul. Wróbelka co zapewniłoby bezpośrednią komunikację magazynów  z węzłem Zamienie – najlepiej ze 100% wkładem finansowym inwestora.

Zwracam się z prośbą zorganizowanie konsultacji społecznych i zaproszenie do udziału w nich inwestora.

 

Z wyrazami szacunku

Magdalena Łyszcz

 

Odpowiedź:

http://www.lesznowola.eobip.pl/_gAllery/42/77/42778/Odpowiedz_na_interpelacje.pdf