Magdalena Łyszcz

Radna Gminy Lesznowola

Magdalena Łyszcz

mgr politologii, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, tytuł MBA

Radna VIII Kadencji Rady Gminy Lesznowola

Jestem Przewodniczącą Komisji Statutowej i członkiem trzech innych Komisji: Polityki Społecznej; Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki oraz Komisji Skarg, Zażaleń i Petycji.

Dyżury i kontakt

Aktualności

Starsze aktualności

Dyżury

Dyżury pełnię w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:30 – 19:00 w świetlicy OSP w Zamieniu, ul. Zakładowa 18